fordires logo

                                                                 logos top

COM S’ARRIBA A SER UN BON DIRECTIU/VA?

Les Fraqueses del Vallès, 2016  

 

El dimarts, dia 30 d’agost de 2016 es va dur a terme la primera Jornada de Reflexió sobre la Direcció de Centres Educatius al Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font de Les Franqueses del Vallès. La temàtica que centrà el conjunt de la Jornada fou “Com s’arriba a ser un bon directiu/va?”, la qual cosa, prèviament, comporta arribar a un acord sobre què entenem per un “bon/a directiu/iva”? Què el/la caracteritza? per tal de considerar com s’arriba a ser-ho?, es a dir, quins aspectes en determinen el progrés professional?

Hi van participar un total de 140 persones (majoritàriament directius, però també docents, inspectors, etc.) procedents d’arreu de Catalunya, així d’alguns punts de l’estat espanyol.

La inauguració va anar a càrrec del director general de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Sr. Lluís Baulenas, de l’alcalde de les Franqueses, Sr. Francesc Colomé, i del director de la Fundació Universitària Martí l’Humà, Sr. Jordi Salayet.

Seguidament el professor Joan Teixidó va efectuar la intervenció central de la Jornada amb el títol “Què és? i com s’arriba a ser? un/a bon/a directiu/va. Identificació i desenvolupament de competències directives en la qual va plantejar algunes consideracions generals orientades a centrar el tema d’anàlisi que van possibilitar el treball posterior en la modalitat de workshop .

Després d’un coffe-break, la part central de la Jornada es dedicà a analitzar el tema d’estudi en petit grup, tot partint de l’esquema de treball exposat i justificat a la sessió anterior. Es formaren sis grups de treball coordinats per dos responsables d’organitzar el debat i de recollir els resultats. Després d’un dinar col.lectiu, la sessió de la tarda es destinà a la posada en comú, a la presentació de l’espai de formació ForDires i a la formulació i a l’elaboració i lectura de conclusions.

 

Programa detallat

Conclusions de la Jornada

Formació per a la direcció escola: el què? i el com?
Primers resultats arran del treball realitat a la Jornada de Direcció 2016

Què és ForDires?

Resultats de les valoracions del assistents

Llistat d’Assistents